Giới thiệu

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (báo in, tạp chí in):

Tổng hội Y học Việt Nam

Địa chỉ: 68A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39431866

2. Tôn chỉ, mục đích:

– Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về y học;

– Phổ biến những thành tựu khoa học, công trình nghiên cứu, kiến thức khoa học trong nước và quốc tế về nghiệp vụ y tế.

3. Đối tượng phục vụ:

Hội viên Tổng hội Y học Việt Nam, các cán bộ y tế, sinh viên y, dược và bạn đọc quan tâm.

4. Thể thức xuất bản:

Ấn phẩm in

5. Ấn phẩm chính:

– Tên gọi: Tạp chí Y học Việt Nam.

– Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, tiếng Anh.

– Kỳ hạn xuất bản: 02 kỳ/tháng tiếng Việt và 02 kỳ/năm tiếng Anh.

– Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần): Ngày 15&30 hàng tháng;

– Khuôn khổ: 19cmx27cm;

– Số trang: 250 trang kỳ tiếng Việt và 180 trang kỳ tiếng Anh.

6. Thuộc Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021: